Author Archives: admin

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Kowale, gmina Oborniki Śląskie

14 Wrz, 2020
admin
No Comments

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Kowale, gmina Oborniki Śląskie w granicach działki ewidencyjnej nr. 88/11 AM-1. Dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W00022454/7.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0622 ha, powierzchnia ogólna pawilonu handlowego 70,45m2.

Rodzaj prawa – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH”                  w Obornikach Śląskich, uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem   71/310-27-76, w godzinach od 900-1130. Uczestnik przetargu winien pobrać                w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 29-09-2020r., do godz. 900 w sekretariacie GS.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z wniesieniem wadium, w wysokości 10.000,00zł na konto Spółdzielni – do dnia 29-09-2020r.., do godz. 900 (data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 29-09-2020r., o godz. 1045 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Bagno, gmina Oborniki Śląskie

Wrz, 2020
admin
No Comments

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Bagno, gmina Oborniki Śląskie w granicach działki ewidencyjnej nr 208, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W0000064/6.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0600 ha, powierzchnia ogólna pawilonu handlowego 70,92m2.

Rodzaj prawa – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 70.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH”                 w Obornikach Śląskich, uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem   71/310-27-76, w godzinach od 900-1130. Uczestnik przetargu winien pobrać w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 29-09-2020r.. do godz. 0900 w sekretariacie GS.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z wniesieniem wadium, w wysokości 10.000,00zł na konto Spółdzielni – do dnia 29-09-2020r., do godz. 0900 (data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 29-09-2020r., o godz. 1030 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 7-9

Wrz, 2020
admin
No Comments

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym,  położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowa 7-9,      w granicach działki ewidencyjnej nr 92/1, AM-13. Dla której Sąd Rejonowy                 w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą, WR1W/00019182/5.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0885 ha, powierzchnia budynku ogółem 412,45 m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH”                w Obornikach Śląskich ,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem             71/ 310 27 76,  w godzinach od 900 – 1130. Uczestnik przetargu winien pobrać               w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia  29-09-2020r., do godz. 900 w sekretariacie GS.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z  wniesieniem wadium, w  wysokości 30 000 zł na konto Spółdzielni – do dnia 29-09-2020r., do godziny 900 ( data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 29-09-2020r., o godz. 1015 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

dav

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 64

Wrz, 2020
admin
No Comments

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym,  położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowa 64,      w granicach działki ewidencyjnej nr 20, AM-13. Dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą, WR1W/00019195/9.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0188 ha, powierzchnia budynku ogółem 55,69 m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH”                w Obornikach Śląskich , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem        71/ 310 27 76,  w godzinach od 900 – 1130. Uczestnik przetargu winien pobrać                    w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 29-09-2020r., do godz. 900 w sekretariacie GS.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z  wniesieniem wadium, w  wysokości 30 000 zł, na konto Spółdzielni – do dnia 29-09-2020r., do godziny 900 ( data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 29-09-2020r., o godz. 1000 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Lokal do wynajęcia o pow. 35m2

22 Lip, 2020
admin
No Comments

Lokal do wynajęcia o pow. 35m²

Lokal podzielony na dwa pomieszczenia.

Cena do uzgodnienia.