Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 7-9

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 7-9

14 Wrz, 2020
admin
no comments

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym,  położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowa 7-9,      w granicach działki ewidencyjnej nr 92/1, AM-13. Dla której Sąd Rejonowy                 w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą, WR1W/00019182/5.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0885 ha, powierzchnia budynku ogółem 412,45 m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH”                w Obornikach Śląskich ,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem             71/ 310 27 76,  w godzinach od 900 – 1130. Uczestnik przetargu winien pobrać               w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia  29-09-2020r., do godz. 900 w sekretariacie GS.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z  wniesieniem wadium, w  wysokości 30 000 zł na konto Spółdzielni – do dnia 29-09-2020r., do godziny 900 ( data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 29-09-2020r., o godz. 1015 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

dav