Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Kowale, gmina Oborniki Śląskie

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Kowale, gmina Oborniki Śląskie

14 Wrz, 2020
admin
no comments

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Kowale, gmina Oborniki Śląskie w granicach działki ewidencyjnej nr. 88/11 AM-1. Dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W00022454/7.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0622 ha, powierzchnia ogólna pawilonu handlowego 70,45m2.

Rodzaj prawa – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH”                  w Obornikach Śląskich, uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem   71/310-27-76, w godzinach od 900-1130. Uczestnik przetargu winien pobrać                w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 29-09-2020r., do godz. 900 w sekretariacie GS.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z wniesieniem wadium, w wysokości 10.000,00zł na konto Spółdzielni – do dnia 29-09-2020r.., do godz. 900 (data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 29-09-2020r., o godz. 1045 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.