Ogłoszenie o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zebranie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Obornikach Śląskich z siedzibą w 55-120 Oborniki Śląskie ul. Władysława Łokietka 22 KRS 0000189512 NIP 9150001098, dnia 31.05.2023r podjęło uchwałę o postawieniu w stan likwidacji w/w Spółdzielnię. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółdzielni, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres Spółdzielni.

Likwidator
Joanna Żak
tel. 503139835
e-mail: jzak@gsobornikislaskie.pl