Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Obornikach Śląskich w likwidacji

ul. Łokietka 22, 55 – 120 Oborniki Śląskie

oferuje na sprzedaż:

Nieruchomość gruntową, zabudową budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22, w granicach działki ewidencyjnej nr 16/2, AM 19, obręb Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą WR1W/00019187/0.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,1740 ha

Powierzchnia budynku ogółem – 354m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków położonych na wyżej wymienionej nieruchomości.

Cena ofertowa wynosi netto: 1 690 000 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złoty). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT. Nabywca może dobrowolnie wybrać opodatkowanie transakcji sprzedaży podatkiem VAT.

Kontakt w sprawie oferty:

Likwidator: Joanna Żak

tel. 503 139 835

e-mail: jzak@gsobornikislaskie.pl